საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა

ევროპული განათლება და საერთაშორისო აღიარების დიპლომი საქართველოში!

ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი (WMU) არის პოლონეთში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი 20 წლიანი გამოცდილებით და 40 000-ზე მეტი კურსდამთავრებულით. უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის: ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უკრაინის, თურქეთის, ბელგიის, აშშ-ს, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთისა და სხვ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. უნივერსიტეტი მე-5 ადგილს ფლობს პოლონეთის პრემიუმ ბრენდების რეპუტაციის რეიტინგში და შესულია ქვეყნის მასშატაბით უმაღლესი სასწავლებლების პრესტიჟისა და პერსპექტივის რეიტინგის ოცეულში.

2015 წლის სექტემბრიდან უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები საქართველოში, PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ბაზაზე ხორციელდება.

სწავლის წლიური ღირებულება: 2550 ევრო

სასწავლო გეგმა:
2 წელი. 4 სემესტრი. 120 კრედიტი


I სემესტრი
1. მართვის თეორია/კონცეფცია  - ზაზა ქოიავა
2.სამეწარმეო საქმიანობა - ირაკლი ხვთისიაშვილი/კახაბერ  ჯაყელი
3.ბიზნეს ფსიქოლოგია - ნათია გოცაძე
4. ბუღალტერია მართვაში - ელიზა ჩაჩუა
5. მათემატიკური სტატისტიკა - გიორგი ბაღათურია/გიორგი ჭანტურია
6.ინოვაციური საწარმოების მართვა - გიორგი ყანჩაველი
7.ინოვაციური საწარმო/ფირმა 

II სემესტრი
1. პროცესების მართვა - გიორგი ბაღათურია
2. მაკროეკონომიკა - აკაკი მოსახლიშვილი
3. ინვესტიციების დაგეგმვა და მართვა - გიორგი  ჭანტურია
4. სამოქალაქო სამართალი - ზვიად გაბისონია
5. სტრატეგიული მართვა - ირაკლი ხვთისიაშვილი
6. საწარმოს / ბრენდის რეპუტაცია - ოთარ ქირია
 
III სემესტრი
1. ადამიანური რესურსების მართვა- ნინო ფეიქრიშვილი/ ზაზა ქოიავა
2. ინოვაციური პოტენციალის ფორმირება - ალექსანდრე გაბუნია
3. ლოგისტიკა - ნინო გულბიანი
4. საერთაშორისო მარკეტინგი - ოთარ ქირია
5. ევროკავშირში სამეცნიერო- ტექნიკური თანამშრომლობის პრობლემები და საკითხები -  შოთა დოღონაძე
6. სავაჭრო სამართალი - ზვიად გაბისონია
7. სადიპლომო სემინარები - თემის ხელმძღვანელი

IV სემესტრი
1. მართვის ეთიკა - ზაზა ქოიავა
2. მოლაპარაკების ხელოვნება - მაკო ჯაოშვილი
3. კვლევისა და განვითარების პროცესების მართვა ორგანიზაციაში - ნათია გოცაძე
4. IT მართვაში - დავით ლელაძე
5. სადიპლომო სემინარები - თემის ხელმძღვანელი
6. უცხო ენა: პოლონური- ვარშავა
7. თანამედროვე ფული- ვარშავა
8.ფიზიკური აქტივობა- ვარშავა
9.უსაფრთხოების ნორმები- ვარშავა