საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა

ევროპული განათლება და საერთაშორისო აღიარების დიპლომი საქართველოში!

ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი (WMU) არის პოლონეთში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი 20 წლიანი გამოცდილებით და 40 000-ზე მეტი კურსდამთავრებულით. უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის: ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უკრაინის, თურქეთის, ბელგიის, აშშ-ს, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთისა და სხვ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. უნივერსიტეტი მე-5 ადგილს ფლობს პოლონეთის პრემიუმ ბრენდების რეპუტაციის რეიტინგში და შესულია ქვეყნის მასშატაბით უმაღლესი სასწავლებლების პრესტიჟისა და პერსპექტივის რეიტინგის ოცეულში.

2015 წლის სექტემბრიდან უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები საქართველოში, PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ბაზაზე ხორციელდება.

სწავლის წლიური ღირებულება: 2550 ევრო

სასწავლო გეგმა:
2 წელი. 4 სემესტრი. 120 კრედიტი


I სემესტრი
1. მართვის თეორია/კონცეფცია  - ზაზა ქოიავა
2.სამეწარმეო საქმიანობა - ირაკლი ხვთისიაშვილი/კახაბერ  ჯაყელი
3.ბიზნეს ფსიქოლოგია - ზაზა ქოიავა
4. ბუღალტერია მართვაში - ელიზა ჩაჩუა
5. მათემატიკური სტატისტიკა - გიორგი ბაღათურია
6.ინოვაციური საწარმოების მართვა - გიორგი ყანჩაველი /ზურაბ პერტაია
7.თანამედროვე ფული - ვარშავა
8. ფიზიკური აქტივობა - ვარშავა
9. უსაფრთხოების ნორმები - ვარშავა
II სემესტრი
1. უცხო ენა - ლელა პაპუაშვილი
2. მაკროეკონომიკა - ეკა ცოფურაშვილი/აკაკი მოსახლიშვილი
3. ინვესტიციების დაგეგმვა და მართვა - გია ჭანტურია
4. სამოქალაქო სამართალი - ლიკა საჯაია
5. კვლევითი პროცესების მართვა - გიორგი ბაღათურია
6. სტრატეგიული მართვა - გიორგი ბაღათურია
7. ინოვაციური საწარმო / ფირმა - გიორგი ყანჩაველი / ზურაბ პერტაია
8. საწარმოს / ბრენდის რეპუტაცია - ოთარ ქირია
III სემესტრი
1. უცხო ენა - ლელა პაპუაშვილი
2. ინოვაციური პოტენციალის ფორმირება - ანდრო დგებუაძე
3. ლოგისტიკა - ნინო გულბიანი
4. საერთაშორისო მარკეტინგი - ოთარ ქირია
5. ევროკავშირში სამეცნიერო- ტექნიკური თანამშრომლობის პრობლემები და საკითხები -  შოთა დოღონაძე
6. სავაჭრო სამართალი - ზვიად გაბისონია
7. სადიპლომო სემინარები - თემის ხელმძღვანელი
8. ტურბულენტური მართვა - ვარშავა
IV სემესტრი
1. მართვის ეთიკა - ზაზა ქოიავა
2. მოლაპარაკების ხელოვნება - მაკო ჯაოშვილი
3. კვლევისა და განვითარების პროცესების მართვა ორგანიზაციაში - ნათია გოცაძე
4. თანამედროვე ტექნოლოგიები მართვაში - დავით ლელაძე
5. სადიპლომო სემინარები - თემის ხელმძღვანელი