საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა

სწავლების პირობები:

• სასწავლო პროცესს წარმართავენ ვარშავის უნივერსიტეტის მიერ ავტორიზებული ადგილობრივი და უცხოელი მაღალკვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლები, პრაქტიკოსი სპეციალისტები და მოწვეული ექსპერტები;
• სწავლების დაწყებისთანავე აბიტურიენტებს ენიჭებათ საერთაშორისო სტუდენტის სტატუსი;
• პროგრამის ძირითადი ნაწილი ხორციელდება საქართველოში ქართულ ენაზე, ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის აკრედიტებული პროგრამის მიხედვით;
• სწავლების მეოთხე სემესტრს სტუდენტები გაივლიან პოლონეთში, ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტში - ინგლისურ ენაზე
• სწავლის დასრულებისას კურსდამთავრებულები მიიღებენ უმაღლესი ევროპული განათლების დამადასტურებელ აკრედიტებულ დიპლომს და ბაკალავრის ხარისხს;
• სწავლის ხანგრძლივობაა - 3 წელი;
• სწავლის წლიური ღირებულება - 2250 ევრო 

ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი (WMU) არის პოლონეთში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი 20 წლიანი გამოცდილებითა და 40 000-ზე მეტი კურსდამთავრებულით. უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის: ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უკრაინის, თურქეთის, ბელგიის, აშშ-ს, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთისა და სხვ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. 2015 წლის სექტემბრიდან უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები უკვე საქართველოში, PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ბაზაზე ხორციელდება.

 

პრეტესტები:


საკონტაქტო ინფორმაცია:


პოლონეთი:
მის: ვარშავა 03-772, კავჩინსკის #36,
ტელ: +48 604 600 555 წარმომადგენელი პირი: იულია პურეცი (Yuliya Purets) www.wsm.warszawa.pl
საქართველო: თბილისი, ი. ნიკოლაძის ქ.#6 (ფიქრის გორა)
ტელ: +995 551 71 00 01

ელ-ფოსტა: info@pra.ge www.pra.ge