აკადემიური პერსონალი
თბილისი:

1. ნათია გოცაძე- საჯარო მმართველობის დოქტორი/PR აკადემიის დირექტორი
2. გია ჭანტურია- ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი/კომპანია "გაბ სოლუშენსის" დირექტორი
3. მაკო ჯაოშვილი- სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი/საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი
4. ზაზა ქოიავა- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი/ქოუჩი, ბიზნეს ტრენერი
5. ლიკა საჯაია- იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი/ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო - პროექტის მენეჯერი , საპარლამენტო მდივანი
6. გიორგი ყანჩაველი- ლემონდუ ბიზნესის საოპერაციო დირექტორი/ საჯარო მმართველობის მაგისტრი
7. ირაკლი ხვთისიაშვილი- დიდუბე პლაზას დირექტორის მოადგილე/სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი
8. გოგა ასკურავა- ენების ცენტრის დამფუძნებელი
9. ოთარ ქირია - ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრი/გენერალური მენეჯერი Mothercare თბილისში
10. ზვიად გაბისონია - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი/საქართველოს ადვოკატთა გაერთიანების წევრი; GTL კონსალტინგის დამფუძნებელი -პარტნიორი
11. ლია დავითაძე - განათლების მეცნიერების დოქტორანტი/ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ინსტიტუციონალური საკონსულტაციო გენერალური კომპანიის MACS რეგიონალური კოორდინატორი


ვარშავა:

1. პ. ჩერნეცკი- პროფესორი/ ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის რექტორი
2. ა. ხუცი - ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის პროფესორი
3. ნ. გრუშჩინსკი- ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის პროფესორი
4. ა. შირან-რესიაკი - ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის პროფესორი
5. კ. ტომაშევსკა- ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის ლექტორი