აკადემიური პერსონალი
თბილისი:

1. ნათია გოცაძე- საჯარო მმართველობის დოქტორი/PR აკადემიის დირექტორი
2. გია ჭანტურია- ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი/კომპანია "გაბ სოლუშენსის" დირექტორი
3. მაკო ჯაოშვილი- სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი/საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი
4. ზაზა ქოიავა- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი/ქოუჩი, ბიზნეს ტრენერი
5. ლიკა საჯაია- იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი/ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო - პროექტის მენეჯერი , საპარლამენტო მდივანი
6. გიორგი ყანჩაველი- ლემონდუ ბიზნესის საოპერაციო დირექტორი/ საჯარო მმართველობის მაგისტრი
7. ირაკლი ხვთისიაშვილი- დიდუბე პლაზას დირექტორის მოადგილე/სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი
8. გოგა ასკურავა- ენების ცენტრის დამფუძნებელი
9. ოთარ ქირია - ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრი/გენერალური მენეჯერი Mothercare თბილისში
10. ზვიად გაბისონია - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი/საქართველოს ადვოკატთა გაერთიანების წევრი; GTL კონსალტინგის დამფუძნებელი -პარტნიორი
11. ლია დავითაძე - განათლების მეცნიერების დოქტორანტი/ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ინსტიტუციონალური საკონსულტაციო გენერალური კომპანიის MACS რეგიონალური კოორდინატორი


ბათუმი:
1. თორნიკე მჟავანაძე- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორანტი /აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრი
2. გიორგი ჯაბნიძე- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი/აჭარაში ტერა ბანკის რეგიონალური დირექტორი
3. ნატალია რობიტაშვილი- ბიზნესის მართვის დოქტორი
4. გიორგი ქათამაძე- ფინანსების დოქტორანტი/ ზირაათ ბანკის ბათუმის ფილიალის საკრედიტო განყოფილების ხელმძღვანელი
5. კონსტანტინე მეგრელიშვილი- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი/ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე
6. გიორგი აბუსელიძე - ეკონომიკის დოქტორი / საერთაშორისო ექსპერტი, რეცენზენტი
7. ეთუნა ლომიძე- ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი/საერთაშორისო ურთიერთობების, ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების სამმართველოს უფროსი
8. რუსლან ბარამიძე- ისტორიის აკადემიური დოქტორი
9. ნათია სირაბიძე- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორანტი. სამშენებლო-დეველოპერული კომპანიის " მარდი ჰოლდინგი" აღმასრულებელი დირექტორი
10. ვახტანგ მიქელაიშვილი- ჯანდაცვისა და ეკონომიკის დოქტორანტი/საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე
11. სოფიკო მეგრელიშვილი- ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი Paragraph Resort & Spa Shekvetili,Autograph Collection by Marriott - ფინანსური დირექტორი
12. მამუკა ახალაძე- საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი

ვარშავა:

1. პ. ჩერნეცკი- პროფესორი/ ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის რექტორი
2. ა. ხუცი - ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის პროფესორი
3. ნ. გრუშჩინსკი- ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის პროფესორი
4. ა. შირან-რესიაკი - ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის პროფესორი
5. კ. ტომაშევსკა- ვარშავის მენეჯემენტის უნივერსიტეტის ლექტორი