ანი გოცირიძე
ანი გოცირიძე - ადამიანური რესურსების მართვა

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი; ლონდონის კომერციული სკოლის მაგისტრი; საერთაშორისო კონსალტინგური ორგანიზაცია - „KPMG“ - ის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. წარსულში სადაზღვეო კომპანია „ალდაგი BCI-ს“ ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის და იუსტიციის სახლის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი; კომპანია „ელიტ ელექტრონიქსი”-ის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი.