პროექტის მენეჯმენტი

24 აპრილი
39 საათი
13 შეხვედრა
550

კურსის მიზანია მსმენელებმა საფუძვლიანად შეისწავლონ პროექტის მართვის ხერხები; იდეების ფორმულირება და მისი სწორი წარდგენა;
fundraising პრინციპები, შესაძლებლობები და პროექტის შემაჯამებელ ანგარიშზე მუშაობა.

კურსის გავლის შემდგომ მსმენელები შეძლებენ სწორად განსაზღვრონ მიზნები, ამოცანები და პრიორიტეტები; სამუშაო პორცესში დამოუკიდებლად გადაანაწილონ ადამიანური რესურსები და განსაზღვრონ ბიუჯეტი;

ტრენინგს წარუძღვებიან:
თეონა დალაქიშვილი - არაფორმალური განათლების ექსპერტი;
დავით მირველაშვილი - კრეატიული განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი

ტრენინგები გაიმართება: სამშაბათი - ხუთშაბათი 19:00 საათიდან -  22:00 საათამდე


1. წარმატებული პროექტის საფუძვლები: ჩემი იდეის მიზანი, ხედვა და მისია
2. მენეჯმენტის ფუნქციები: პროდუქტიული გუნდის შექმნა და მართვა
3. სამიზნე ჯგუფზე ორიენტირებული იდეა - ვისთვის ვქმნით პროექტს?
4. იდეიდან სამოქმედო გეგმამდე
5. პროტოტიპირება
6. ხარისხის კონტროლი პროექტის შეფასება პროცესში
7. კონფლიქტების და მრავალფეროვნების მართვა გუნდში
8. კომუნიკაციის თეორია და ეთიკური საკითხები - როგორ უნდა და არ უნდა მოვიქცეთ საპროექტო გუნდსა და ჩვენს სამიზნე ჯგუფთან ურთიერთობისას
9. ადამიანური რესურსების მართვა და შესრულებული სამუშაოს შეფასება
10. ოპერაციული მენეჯმენტის პრინციპები: დროის მენეჯმენტი, რესურსების მენეჯმენტი, პროექტის მართვის ინსტრუმენტები
11. კრიზისების მართვა და რისკების მენეჯმენტი
მიმდინარე პროგრამების განრიგი

24 აპრილი
39 საათი
13 შეხვედრა
550