პარტნიორები
  • ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი WMU
  • ლონდონის PR სკოლა - LSPR
  • ბიზნეს ქალთა საბჭო
  • საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია - GEA