მისია
ჩვენი მისიაა გავაუმჯობესოთ საზოგადოებრივი ურთიერთობების გარემო საქართველოს საჯარო და კომერციულ ორგანიზაციებში.

ჩვენი მთავარი პრინციპებია:

პროფესიონალიზმი;
ინდივიდუალური მიდგომები;
მყისიერ შედეგზე ორიენტაცია.

ჩვენი უპირატესობებია:

სწავლების განსხვავებული მეთოდი
საერთაშორისო და სამამულო თეორიული მასალა, NLP მეთოდოლოგია, ფსიქოლოგიური თამაშები, პრაქტიკული სავარჯიშოები, საკუთარი უნარების გამოვლენისა და განვითარების სტიმულირება, მიღებული ცოდნის მონიტორიგი!
მოტივირებული და შედეგზე ორიენტირებული ტრენერები
სასწავლო პროცესს უძღვებიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და მართვის სფეროში წარმატებული, პრაქტიკოსი ტრენერები.
კონკურენტული ფასები და გადახდის მოქნილი სისტემა
გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად, ყოველთვიული შენატანების სახით.
მსმენელებზე მორგებული განრიგი;
PR აკადემიის სერტიფიკატი;
სარეკომენდაციო წერილი.