საჯარო გამოსვლის ხელოვნება (ბათუმი)

9 საათი
3 შეხვედრა
160 ლარი

ტრენინგები გაიმართება კვირაში 3-ჯერ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 საათიდან
22:00 საათამდე

ადგილმდებარეობა: ბათუმი
ტრენინგები გაიმართება ორშაბათს, სამშაბათს და ოთშაბათს 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

საჯარო გამოსვლის ხელოვნება მაკო ჯაოშვილთან ერთად

სასწავლო კურსი დაგვეხმარება: გავიუმჯობესოთ გადმოცემის მანერა, დავძლიოთ პუბლიკის წინაშე წარდგენის შიში და ლაკონურად ვთქვათ ძირითადი სათქმელი. თქვენ ისწავლით რატომ უნდა იცნობდეთ საკუთარ თავს, იცოდეთ თემა, გაუგოთ აუდიტორიას თქვათ სათქმელი ლაკონურად, მცირე პაუზებით, თავდაჯერებულად აკონტროლოთ დრო, ემოციები და სიტუაცია

სწავლების შემდეგ თქვენ შეძლებთ, როგორ მოახდინოთ სათანადო შთაბეჭდილება დამსწრეებზე უპასუხოთ შეკითხვებსა და კომენტარებს

ტრენერი: მაკო ჯაოშვილი - კომუნიკაციის სპეციალისტი; სოციალურ მეცნიერებათა
დოქტორი; დარგისა და განათლების ექსპერტი; PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების
ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი; სერტიფიცირებული ტრენერი.

• წარმატებული პრეზენტაციის ზოგადი საფუძვლები
• ბიზნეს-პრეზენტაციების დაგეგმვა-მომზადება
• ინფორმაციის გადმოცემის საშუალებები და თვალსაჩინოება
• ეფექტური კომუნიკაციის მეთოდები
• საჯარო გამოსვლის სირთულეთა დაძლევის გზები
• ეფექტური საჯარო გამოსვლა - პრაქტიკული რეკომენდაციები