მარკეტინგი და ბრენდინგი
54 საათი
18 შეხვედრა
820კურსის მიზანია:
შეასწავლოს მსმენელებს მარკეტინგის მნიშვნელობა ორგანიზაციის მუშაობასა და წარმატებაში; ბრენდის ფორმირების, მართვისა და ანგარიშგებისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტების გამოყენება და ადაპტაცია; ორგანიზაციაზე მოქმედი სხვადასხვა შიდა და გარე ფაქტორების განსაზღვრა და მათთან კომუნიკაცია; ორგანიზაციაში არსებული სიტუაციის შეფასება, შესაძლო პრობლემის იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის შესაბამისი მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღება.
კურსის შედეგად:
მსმენელები შეძლებენ დაგეგმონ ოპტიმალური მარკეტინგული სტრატეგია და დამოუკიდებლად წარმართონ მარკეტინგული საქმიანობა.

ტრენინგები გაიმართება: კვირაში 3-ჯერ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს  19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

მსმენელებს შეუძლიათ ისარგებლონ თი ბი სი ბანკის 0% განვადებით

მარკეტინგის ისტორია, პერიოდები და ინდუსტრიული კლასტერები

მარკეტინგული გეგმა და მისი ფორმირება

სიტუაციური ანალიზი და  მისი ფორმირება

სიტუაციური ანალიზი -  ანალიტიკის ინსტუმენტები

მომხმარებლის ქცევა (ნაწილი I)

მომხმარებლის ქცევა (ნაწილი II)

კომუნიკაციის მოდელები

STP - სეგმენტაცია, შერჩევა, პოზიციონირება

პოზიციონირება (პრაქტიკული ნაწილი)

IMC - ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

ფრანჩაიზი და გლობალური ოპერაციები

ბრენდი, პროდუქტი, სერვისი

საოპერაციო სტანდარტები

პროდუქტის ბრენდინგი VS კორპორატიული ბრენდინგი

ანალიტიკის ინსტრუმენტები

ციფრული ერა

პროექტის პრეზენტაცია