პროექტის მართვა

39 საათი
13 შეხვედრა
650 ლარი

კურსის მიზანია - მსმენელებმა გაიაზრონ პროექტის მენეჯმენტის სამუშაოს ხასიათი და როლი, შეისწავლონ ძირითადი საკითხები, რომელიც ახასიათებს პროექტის მართვის პროცესებს, შექმნან ძლიერი საპროექტო გუნდი და სწორად მართონ ადამიანური რესურსები, შეაფასონ პროექტი და შექმნან სამოქმედო გეგმა, მართონ განხორციელების პროცესი და ცვლილებები, გაიაზრონ ფინანსების როლი პროექტის მართვაში,  შეძლონ პროექტის ღირებულების დაანგარიშება, შეაფასონ პროექტის ფინანსური ხარჯების გააზრება და კონტროლი, მართონ შესყიდვები, თავიდან აიცილონ კონფლიქტები, დაასრულონ (დახურონ) პროექტი.

ტრენერი:
თეონა დალაქიშვილი - არაფორმალური განათლების ექსპერტი, კრეატიული განვითარების ცენტრში ფონდების მოძიების და საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი, 2012 წლიდან საერთაშორისო ფასილიტატორი და სერტიფიცირებული მენტორი, ჩატარებული აქვს 40-მდე ქვეყნის მონაწილეებთან ტრენინგები იდეის განვითარების, დონორებთან მუშაობის და ფანდრაიზინგის საკითხებზე.ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში მენტორი.

ტრენინგები გაიმართება- სამშაბათს და  ხუთშაბათს
19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

მსმენელებს შეუძლიათ ისარგებლონ თიბისი ბანკის 0% განვადებით

1. პროექტის მენეჯმენტის წარდგენა, სიცოცხლის ციკლი

2. საჭიროებისამებრ მოთხოვნებად გარდაქმნა

3. პროექტის წესდების მომზადება (Project Character)

4. პროექტის შინაარსი (Scope)

5. დაგეგმვა და შეფასება

6. WBS (Work Breakdown System) ის მომზადება

7. პროექტის გეგმის მომზადება

8. მონიტორინგი და კონტროლი

9. რისკების მენეჯმენტი

10.პროექტის შეფასება და ბიუჯეტირება

11.ხაარისხის კონტროლის მეთოდები

12.პროექტის დახურვა