თანამედროვე მენეჯმენტი
24 თებერვალი


78 საათი
26 შეხვედრა
1300 ლარი

ვისთვის არის კურსი? 
თვითგანვითარებასა და თვითრელიზაციაზე ორიენტირებული ადმიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ მენეჯერული გამოცდილება, სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია და მიაღწიონ კარიერულ წინსვლას.  


კურსის შედეგად -  მსმენელები შეძლებენ მენეჯერული უნარების განვითარებას, მართვის საერთაშორისო სტანდარტების  და  მეთოდების გამოყენებით ორგანიზაციული პროცესების ეფექტიან მართვას
 
 
გადახდის განრიგი:   1 ეტაპი -  650 ლარი,   2 ეტაპი -  650 ლარი;
 
თიბისი ბანკის 0% განვადება

სწავლების ენა - ქართული

ფასდაკლებით სარგებლობით  პირობები:
ოჯახის წევრები - 10 %
განმეორებითი კურსი - 10 %
ჯგუფური განაცხადი -  10 %
 
ტრენინგი გაიმართება  კვირაში 3 დღე ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი ან შაბათი  19:00 საათიდან 22:00 საათამდე
 

კურსის აღწერა: 
 
მოდული №1: ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - 5  შეხვედრა, 15 საათი
ტრენერი - ნათია გოცაძე  - საჯარო მმართველობის დოქტორი, უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის დამფუძნებელი და რექტორი. 
 
• ინდივიდუალური ქცევის ანალიზი 
• ადამიანის ფსიქოტიპები და მოტივაციის სისტემები
• პროფესიული მიდრეკილებები და არჩევანის დილემა
• სოციალური ქცევის ანალიზი 
• ინტერპერსონალური ურთიერთობების ფსიქოლოგია
 
მოდული №2: სტრატეგიული მენეჯმენტი - 5  შეხვედრა, 12 საათი 
ტრენერი: ირაკლი ხვთისიაშვილი - ასოციაცია STAB-ის ვიცე პრეზიტენტი. ედიმბურგის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ვაჭრობა და გარდამავალი ბაზრების მიმართულების  მაგისტრი. 
 
•    ორგანიზაციის მისია და ხედვა
•    კომპანიის სტრატეგიული პროფილი
•    კონკურენტუნარიანი სტრატეგიის შემუშავება
•    პოზიციონირება
•    კომპანიის სამომავლო სტრეტეგიული გეგმის დასახვა
 
თემა: ცვლილებების მენეჯნეტი   -  სპიკერი:  ირაკლი  გაფრინდაშვილი  -  „დურგალის“ დამფუძნებელი
 
მოდული №3: ფინანსები და ბიუჯეტირება - 2 შეხვედრა, 6 საათი 
ტრენერი: გია ჭანტურია  -  ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის კანცლერი 
 
•    ფინანსური დაგეგმვა და პროგნოზირება. გარე დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრა.
•    საინვესტიციო პროექტების ფულის ნაკადის შეფასება და რისკების ანალიზი.
•    დაფინანსების ფორმები და მათი ღირებულების შეფასება
 
მენეჯმენტი და კრიზისი  -  სპიკერი:  თიკო მაღრაძე  - ჰუალინგ საქართველოს კომერციული მიმართულების  აღმასრულებელი დირექტიორი 
 
მოდული №4: ანტიკრიზისული მენეჯმენტი - 3  შეხვედრა, 9 საათი
ტრენერი -  ზაზა ქოიავა - ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, NLP საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი,  კომპანია AZZATO-ს აღმასრულებელი დირექტორი. 
 
•    კრიზისი, კრიზისის ცნება და მისი ფუნქციები
•    კრიზისის დინამიკა
•    კრიზისის პროგნოზირების მეთოდიკა
•    ზოგადი  მექანიზმები კრიზისიდან  გამოსასვლელად
•    3 ეფექტური  ხერხი/ცვლილება კრიზისის დროს
 
 
მენეჯმეტი და გუნდი  -  სპიკერი:  ნონო ანდღულაძე  -  ვეტერანი „ბორჯღალოსანი“, საქართვეოს რაგბის კავშირის მოთამაშეთა კეთილდღეობის მენეჯერი 
 
მოდული №5: ორგანიზაციული ფსიქოლოგია - 5 შეხვედრა, 15 საათი 
ტრენერი: ზაზა ქოივა 
 
• ადამიანის აღქმის თავისებურებები -  გარე ფაქტორები რომლებიც მოქმედებს ადამიანის ქცევაზე
• სოციალური ცრურწმენების ცნება - შეჯიბრებები  და შედარებები
• სოციალური გავლენები -  კონფორმიზმი და კონფორმულობა, კონფორმიზმის მექანიზმები, ავტორიტეტები, დათმობის ცნება და მორჩილება
• გადაწყვეტილების მიღება ჯგუფში
 
30.01.2020