რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია
სახელი*
გვარი*
დაბადების თარიღი*
პირადი ნომერი *
საკონტაქტო ნომერი*
ელ.ფოსტა *
საიდან შეიტყვეთ ინფორმაცია პროგრამის შესახებ *
აირჩიეთ შესაბამისი პროგრამა*
მიმდინარე პროგრამების განრიგი

29 ნოემბრიდან
40 საათი
13 შეხვედრა
550


1 დეკემბრიდან
27 საათი
9 შეხვედრა
4906 დეკემბრიდან
180 საათი
60 შეხვედრა
1990