კორპორაციული ტრენინგები
PR აკადემია გთავაზობთ სატრენინგო და საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენი კომპანიის თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას, ასევე კორპორაციული ლოიალურობის ჩამოყალიბებასა და ორგანიზაციის ეფექტიანობის გაზრდას.
ჩვენი გუნდი მზად არის მოერგოს თქვენი საქმიანობის სპეციფიკას და შეიმუშოს თქვენი ორგანიზაციის მოთხოვნებზე მორგებული მომსახურების პაკეტები ექსკლუზიური პირობებით.

ჩვენი მომსახურება:
• კორპორაციული ტრენინგები
• ინდივიდუალური კურსები
• სასერტიფიკატო პროგრამები
• მასტერკლასები
• კონსალტინგი
• მენტორინგი
• საერთაშორისო მაგისტრატურა

ჩვენი მიმართულებები:

• ტრენინგი ტრენერებისთვის (TOT)
• ეფექტური კომუნიკაცია
• ადამიანური რესურსების მართვა (HRM)
• ლიდერობა, მართვა , გუნდურობა
• ურთიერთობის ფსიქოლოგია
• პროექტის მართვა (PM)
• სტარტ აპ (Start Up) მენეჯმენტი
• ღონისძიების მართვა
• საჯარო გამოსვლის ხელოვნება
• მოლაპარაკებების წარმოება
• გაყიდვები და მერჩენდაიზინგი
• საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
• ზოგადი მენეჯმენტი
• მარკეტინგი, ბრენდინგი
• ციფრული მარკეტინგი
• NLP წარმატებისთვის
• სტრესის მართვა
• ვიზუალური აღქმის ხელოვნება
• კრეატიული აზროვნება