სტრატეგიული მენეჯმენტი და ფსიქოლოგია მართვაში

5 თვე
50 შეხვედრა
2400


კურსი განკუთვნილია - თვითგანვითარებასა და თვითრელიზაციაზე ორიენტირებული ადმიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ მენეჯერული გამოცდილება, სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია და მიაღწიონ კარიერულ წინსვლას.

კურსის მიზანია - შევასწავლოთ მსმენელებს თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები, სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროცესების მართვის საერთაშორისო სტანდარტები, ინოვაციური პოტენციალის გამოვლენისა და განვითარების მეთოდები, ინტერპერსონალური კომუნიკაციიის, გუნდის შეკვრისა და მართვის ფსიქოლოგიური ასპექტები.

კურსის შედეგად - მსმენელები შეძლებენ მენეჯერული უნარების განვითარებას და ორგანიზაციული პროცესების ეფექტიან მართვას თანამედროვე მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენებით.

ტრეერები: ზაზა ქოიავა, ოთო ქირია, გიორგი ყანჩაელი, გია ჭანტურია, ალექსანდრე გაბუნია, ანდრო დგებუაძე, ნათია გოცაძე, ირაკლი ხვთისიაშვილი

ტრენინგები გაიმართება ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

მონაწილეების შერჩევა მოხდება მსმენელის სამუშაო გამოცდილების მიხედვით
მსმენელებს შეუძლიათ ისარგებლონ თიბისი ბანკის 0% განვადებით

მოდულებათ დაყოფა:
მოდული №1: მართვის ხელოვნება- 10 შეხვედრა,  30 საათი - 480 ლარი 
მოდული №2 კრეატივის ფორმირება მენეჯმენტში  -  5 შეხვედრა, 15 საათი -240 ლარი 
მოდული №3  ბიზნეს მოდელირება და ფინანსები  - 7 შეხვედრა, 21 საათი  380 ლარი 
მოდული №4 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია  -  10 შეხვედრა, 30 საათი - 480 ლარი
მოდული №5 კრიზისი მართვა და სტრატეგიული მენეჯმენტი   -  10 შეხვედრა, 30 საათი - 480 ლარი


მოდული №1: მართვის ხელოვნება- 10 შეხვედრა,  30 საათი
•როგორ გავხდე მენეჯერი
•ინდუსტრულიული ხანის მენეჯმენტი თანამედროვე მენეჯმენტის პირისპირ
•თანამედროვე მართვის თეორიები
•მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქციები
•გუნდის ტიპები და ფორმირების პროცესები
•მენეჯმენტის ინსტრუმენტები და მეთოდები
•მტკივნეული გადაწყვეტილებები მენეჯმენტში
•ლიდერობის 5 საფეხური
•ორგანიზაციული ცვლილებები და განვითარება;
•10 რჩევა ახალბედა მენეჯერებს/ მართვის 10 ყველაზე გავრცელებული შეცდომა.
ტრენერი - ზაზა ქოიავა
 
მოდული №2: რეპუტაციული მენეჯმენტი - 5 შეხვედრა, 15 საათი
•ორგანიზაციის რეპუტაციული კულტურა
•სტიმული და მოტივაცია
•მომხმარებლის ქცევა და მათი დამოკიდებულება
•პროდუქტის აღქმა
•კომუნიკაციის მოდელები
•გადწყვეტილების მიღება
ტრენერი - ოთარ ქირია
 
მოდული №3: კრეატივი მენეჯმენტში - 3 შეხვედრა, 12 საათი
•რა არის კრეატივი
•კრეატივი ანტიკური ეპოქიდან XXI საუკუნემდე
•კრეატიული იდეის ფორმირება
•მენეჯმენტი და კრეატივი
ტრენერი - ალექსანდრე გაბუნია
 
მოდული №4: ინოვაციური პოტენციალის ფორმირება - 2 შეხვედრა, 6 საათი
•ინოვაციურობა, კრეატიულობა, მართვა
•დასავლური მენეჯმენტი და ინოვაციურობა (IDEO)
ტრენერი - ანდრო დგებუაძე
 
მოდული №5: ბიზნეს მოდელირება  - 4 შეხვედრა, 12 საათი
•ბიზნეს იდეის შემუშავება
•მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბება
•ბაზრის ანალიზი
•ბიზნეს მოდელის გატესტვა
ტრენერი -  ნიკა როსტომაშვილი
 
თემა: ლოგისტიკა  - 1 შეხვედრა, 3 საათი
სპიკერი  - ზურაბ ბატონისაშვილი 
 
მოდული №6: ფინანსები და ბიუჯეტირება - 2 შეხვედრა, 6 საათი
•ფინანსური დაგეგმვა და პროგნოზირება. გარე დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრა.
•საინვესტიციო პროექტების ფულის ნაკადის შეფასება და რისკების ანალიზი.
•დაფინანსების ფორმები და მათი ღირებულების შეფასება
ტრენერი  - გია ჭანტურია
 
თემა: გაყიდვები მენეჯმენტში - 1 შეხვედრა, 3 საათი
სპიკერი  - ვახო კორძაია
 
თემა- მომსახურების ხარისხის სტანდრტები - 1 შეხვედრა, 3 საათი
სპიკერი - მაია ხოსიტაშვილი
 
მოდული №7: ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - 9  შეხვედრა, 27 საათი
•ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 
•ინდივიდუალური ქცევის ანალიზი 
•ადამიანის ფსიქოტიპები და მოტივაციის სისტემები
•პროფესიული მიდრეკილებები და არჩევანის დილემა
•სოციალური ქცევის ანალიზი 
•ინტერპერსონალური ურთიერთობების ფსიქოლოგია
•ადამიანის სოციალურ-ევოლუციური განვითარების პროცესი
•საჯარო გამოსვლის ხელოვნება
•როგორ მივაღწიოთ მიზანს?
ტრენერი - ნათია გოცაძე
თემა: ადამიანური რესურსების მართვის როლი მენეჯმენტში -  2 ლექცია, 6 საათი
სპიკერი: ვახო კორძაია 
 
მოდული №8: კრიზისის მართვა - 4  შეხვედრა, 12 საათი
•კრიზისი, კრიზისის ცნება და მისი ფუნქციები
•კრიზისის დინამიკა
•კრიზისის პროგნოზირების მეთოდიკა
•ზოგადი  მექანიზმები კრიზისიდან  გამოსასვლელად
•3 ეფექტური  ხერხი/ცვლილება კრიზისის დროს
ტრენერი - ირაკლი ხვთისიაშვილი
 
თემა: წარუმატებელი ქეისი -  1 შეხვედრა, 3 საათი
მოწვეული სპიკერი  
 
მოდული №9: სტრატეგიული მენეჯმენტი - 5 შეხვედრა, 15 საათი
•ორგანიზაციის მისია და ხედვა
•კომპანიის სტრატეგიული პროფილი
•კონკურენტუნარიანი სტრატეგიის შემუშავება
•პოზიციონირება
•კომპანიის სამომავლო სტრეტეგიული გეგმის დასახვა
ტრენერი - ირაკლი ხვთისიაშვილი
 
მოდული №10: ორგანიზაციული ფსიქოლოგია - მმართველობის საიდუმლო - 4 შეხვედრა, 12 საათი
•ადამიანის აღქმის თავისებურებები -  გარე ფაქტორები რომლებიც მოქმედებს ადამიანის ქცევაზე
•სოციალური ცრურწმენების ცნება - შეჯიბრებები  და შედარებები
•სოციალური გავლენები -  კონფორმიზმი და კონფორმულობა, კონფორმიზმის მექანიზმები, ავტორიტეტები, დათმობის ცნება და მორჩილება
•გადაწყვეტილების მიღება ჯგუფში 
ტრენერი - ზაზა ქოიავა