თანამედროვე მენეჯმენტი
24 თებერვალი
78 საათი
26 შეხვედრა
1300 ლარი

განრიგი:  კვირაში 3 დღე ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი ან შაბათი  19:00 საათიდან 22:00 საათამდე
გადახდის განრიგი:  თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად
 
1 ეტაპი -  600 ლარი,   2 ეტაპი -  600 ლარი;
 
თიბისი ბანკის 0% განვადება
 
ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა 15  მონაწილე
 
სწავლების ენა -  ქართული
  
ფასდაკლებით სარგებლობით  პირობები:
ოჯახის წევრები - 10 %
განმეორებითი კურსი - 10 %
ჯგუფური განაცხადი -  10 %
 
 
 
ვისთვის არის კურსი?
თვითგანვითარებასა და თვითრელიზაციაზე ორიენტირებული ადმიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ მენეჯერული გამოცდილება, სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია და მიაღწიონ კარიერულ წინსვლას.
 
კურსის შედეგად -  მსმენელები შეძლებენ მენეჯერული უნარების განვითარებას, მართვის საერთაშორისო სტანდარტების  და  მეთოდების გამოყენებით ორგანიზაციული პროცესების ეფექტიან მართვას

კურსის აღწერა: 
 
მოდული №1: ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - 5  შეხვედრა, 15 საათი
ტრენერი - ნათია გოცაძე  - საჯარო მმართველობის დოქტორი, უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის დამფუძნებელი და რექტორი. 
 
• ინდივიდუალური ქცევის ანალიზი 
• ადამიანის ფსიქოტიპები და მოტივაციის სისტემები
• პროფესიული მიდრეკილებები და არჩევანის დილემა
• სოციალური ქცევის ანალიზი 
• ინტერპერსონალური ურთიერთობების ფსიქოლოგია
 
მოდული №2: სტრატეგიული მენეჯმენტი - 5  შეხვედრა, 12 საათი 
ტრენერი: ირაკლი ხვთისიაშვილი - ასოციაცია STAB-ის ვიცე პრეზიტენტი. ედიმბურგის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ვაჭრობა და გარდამავალი ბაზრების მიმართულების  მაგისტრი. 
 
•    ორგანიზაციის მისია და ხედვა
•    კომპანიის სტრატეგიული პროფილი
•    კონკურენტუნარიანი სტრატეგიის შემუშავება
•    პოზიციონირება
•    კომპანიის სამომავლო სტრეტეგიული გეგმის დასახვა
 
თემა: ცვლილებების მენეჯნეტი   -  სპიკერი:  ირაკლი  გაფრინდაშვილი  -  „დურგალის“ დამფუძნებელი
 
მოდული №3: ფინანსები და ბიუჯეტირება - 2 შეხვედრა, 6 საათი 
ტრენერი: გია ჭანტურია  -  ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის კანცლერი 
 
•    ფინანსური დაგეგმვა და პროგნოზირება. გარე დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრა.
•    საინვესტიციო პროექტების ფულის ნაკადის შეფასება და რისკების ანალიზი.
•    დაფინანსების ფორმები და მათი ღირებულების შეფასება
 
მენეჯმენტი და კრიზისი  -  სპიკერი:  თიკო მაღრაძე  - ჰუალინგ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტიორი 
 
მოდული №4: ანტიკრიზისული მენეჯმენტი - 3  შეხვედრა, 9 საათი
ტრენერი -  ზაზა ქოიავა - ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, NLP საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი,  კომპანია AZZATO-ს აღმასრულებელი დირექტორი. 
 
•    კრიზისი, კრიზისის ცნება და მისი ფუნქციები
•    კრიზისის დინამიკა
•    კრიზისის პროგნოზირების მეთოდიკა
•    ზოგადი  მექანიზმები კრიზისიდან  გამოსასვლელად
•    3 ეფექტური  ხერხი/ცვლილება კრიზისის დროს
 
 
მენეჯმეტი და გუნდი  -  სპიკერი:  ნონო ანდღულაძე  -  ვეტერანი „ბორჯღალოსანი“, საქართვეოს რაგბის კავშირის მოთამაშეთა კეთილდღეობის მენეჯერი 
 
მოდული №5: ორგანიზაციული ფსიქოლოგია - 5 შეხვედრა, 15 საათი 
ტრენერი: ზაზა ქოივა 
 
• ადამიანის აღქმის თავისებურებები -  გარე ფაქტორები რომლებიც მოქმედებს ადამიანის ქცევაზე
• სოციალური ცრურწმენების ცნება - შეჯიბრებები  და შედარებები
• სოციალური გავლენები -  კონფორმიზმი და კონფორმულობა, კონფორმიზმის მექანიზმები, ავტორიტეტები, დათმობის ცნება და მორჩილება
• გადაწყვეტილების მიღება ჯგუფში