ადმინისტრაცია
ნათია გოცაძე - დამფუძნებელი, დირექტორი
მაკო ჯაოშვილი - PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი
თეა ლორთქიფანიძე - ადმინისტრაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ანი ქერაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
სოფო სუპატაშვილი - პროექტების მენეჯერი
ნინო ნინუა - ტრენინგების კოორდინატორი
თაზო სუპატაშვილი - მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი
ზურა სამუშია - დიზაინერი