მარკეტინგი და ბრენდინგი

54 საათი
18 შეხვედრა
500 ლარი
კურსის მიზანია

  • შეასწავლოს მსმენელებს მარკეტინგის მნიშვნელობა ორგანიზაციის მუშაობასა და წარმატებაში;
  • ბრენდის ფორმირების, მართვისა და ანგარიშგებისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტების გამოყენება და ადაპტაცია;
  • ორგანიზაციაზე მოქმედი სხვადასხვა შიდა და გარე ფაქტორების განსაზღვრა და მათთან კომუნიკაცია;
  • ორგანიზაციაში არსებული სიტუაციის შეფასება, შესაძლო პრობლემის იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის შესაბამისი მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღება.
კურსის შედეგად
მსმენელები შეძლებენ დაგეგმონ ოპტიმალური მარკეტინგული სტრატეგია და დამოუკიდებლად წარმართონ მარკეტინგული საქმიანობა.
ტრენინგები გაიმართება
ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე
ტრენინგის დაწყების თარიღი: 11 ოქტომბერი
ტრენერი :
ოთარ ქირია
- ბრიტანული ბრენდის Mothercare-ს ფრანჩაიზერი კომპანიის „საბაჰ გრუპ ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი; სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი2“-ის დილის გადაცემის თანაწამყვანი; საქართველოს მოდის კვირეულის მარკეტინგის დირექტორი; ორგანიზაციის „მწვანე ჯვარი შვეიცარია“ კოორდინატორი საქართველოში (2012-13). IHPA-ს ელჩი საქართველოში; UNDP და MCG საერთაშორისო პროექტების საზოგადოებრივი კონსულტაციებისა და ცნობიერების ამაღლების ხელმძღვანელი; თანაავტორი მონოგრაფიისა „POPs the Real Danger”; ევროპარლამენტსა და ბულგარეთში გარემოსდაცვით თემატიკაზე შექმნილი გამოფენების ორგანიზატორი.

I დღე: ისტორია; პერიოდები და ინდუსტრიული კლასტერები

II დღე: მარკეტინგული გეგმა და მისი ფორმირება

III დღე: სიტუაციური ანალიზი მისი ფორმირება

IV დღე: სიტუაციური ანალიზი; ანალიტიკის ინსტუმენტები

V დღე: მომხმარებლის ქცევა (ნაწილი I)

VI დღე: მომხმარებლის ქცევა (ნაწილი II)

VII დღე: კომუნიკაციის მოდელები

VIII დღე: STP - სეგმენტაცია, შერჩევა, პოზიციონირება

IX დღე: პოზიციონირება (პრაქტიკული ნაწილი)

X დღე: IMC - ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

XI დღე: ფრანჩაიზი და გლობალური ოპერაციები

XII დღე: ბრენდი, პროდუქტი, სერვისი

XIII დღე: მეთოდოლოგია

XIV დღე: საოპერაციო სტანდარტები

XV დღე: პროდუქტის ბრენდინგი VS კორპორატიული ბრენდინგი

XVI დღე: ანალიტიკის ინსტრუმენტები

XVII დღე: ციფრული ერა

XVIII დღე: პროექტის პრეზენტაცია

09.08.2017