მეტი, ვიდრე განათლება

მიმდინარე პროგრამების განრიგი


10 ივლისი
9 საათი
3 შეხვედრა
160 ლარი

17 ივლისი
18 საათი
24 საათი
390 ლარი

24 ივლისი
6 საათი
2 შეხვედრა
150 ლარი

24 ივლისი
30 საათი
10 შეხვედრა
450 ლარი